Oferta

Oferta naszych usług obejmuje:

  • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych układów komunikacyjnych takich jak: drogi, ulice, parkingi, zjazdy, ścieżki rowerowe, chodniki
  • opracowanie projektów zarówno stałej jak i tymczasowej organizacji ruchu
  • opracowanie dokumentacji przetargowych w tym: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary
  • pozyskiwanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i uzgodnień
  • weryfikacja projektów drogowych
  • sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły oferty, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania podczas kontaktu telefonicznego.

zdjecie